Fetevaregrossistenes Landsforening

Medlemsbedriftene arbeider felles overfor forskrifter og Vera og John regler for osteimporten fra EU. De dekker langt størsteparten av denne osteimporten innen dagligvarehandelen og spesialgrossister for ost.

The Association of Norwegian Cheese Importers

The member companies of this association work out common Karamba positions versus government regulations ruling the imports of cheeses to Norway from the EU. The membership covers the vast majority of these cheese imports by the grocery trade and gourmet wholesalers.


Kontaktperson / Contact person

Steinar B. Kringlebotten, Managing Director.

Fetevaregrossisters Landsforening /
The Association of Norwegian Cheese Importers
Visitors: Prinsens gate 1, N-0152 Oslo, Norway
Post: PO Box 793 Sentrum, N-0106 Oslo, Norway

Telephone: (+47) 22 34 87 50
Fax: (+47) 22 34 87 61
E-mail: steinar.b.kringlebotten@NCForbund.no